กรมทรัพยากรน้ำบาดาล : 10 ขั้นตอนการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ (RBF)

      รมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แจงถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration : RBF) โดยประกอบด้วย 10 ขั้นตอน โดยอธิบายว่า RBF เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าบ่อน้ำบาดาลปกติประมาณ 20 เท่า และน้ำมีคุณภาพดี

     

       ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จังหวัด คือชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 7,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 2,400 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 4.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

       ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : เพจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล