ก.เกษตรฯแจง เตรียมจ่ายเงินชดเชยราคาลำไยตกต่ำ ไร่ละ 2 พันบาท ไม่เกิน 25 ไร่

      กรุงเทพฯ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส.ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 63 ล่าสุด ความคืบหน้าโครงการฯ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับจังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563) 

       สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล  และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนทยอยส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง  ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วย เหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด  

       ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เกษตรกร จะต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว และเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย.63 ส่วนกรณีที่เกษตรกรเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค.63) และต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 15 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมปรับปรุงสมุดบัญชี ธ.ก.ส.ให้เป็นปัจจุบัน