ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64-ค่าต้นทุนปลูกไร่ละ 1,000 บาท ชง ครม.ต.ค.นี้

    นทบุรี 20 ต.ค. - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากกรณีเกษตรกรชาวนาหลายพื้นที่สอบถามถึงโครงการประกันรายได้ปี 2 หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปี 2563/2564 ของรัฐบาลจะมีต่อหรือไม่นั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมน ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันและสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยพี่น้องชาวนาทั่วประเทศอย่างเต็มที่ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสบายใจได้

    เกษตรกรปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนไว้แล้ว รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าต้นทุนข้าว หรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท แต่จะเริ่มจ่ายเงินเมื่อใด และโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปี 2563/2564 หรือประกันรายได้ปี 2 เริ่มนับตั้งแต่วันไหนและจะมีการประกาศราคากลางที่ชาวจะได้ค่าส่วนต่าง วันที่เท่าใด เดือนอะไร จะมีการประกาศอีกทีหนึ่งนางมัลลิกา กล่าว

      อย่างไรก็ตาม ข้อมูลวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีเกษตรกรปลูกข้าวขึ้นทะเบียน 4.46 ล้านครัวเรือน และคาดจะเริ่มจ่ายค่าต้นทุนข้าวหรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและคณะกรรม การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดจากกระทรวงการ คลัง เมื่อขั้นตอนเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดจะเสนอภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่ออนุมัติจะได้จ่ายเงินค่าส่วนต่างประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต่อไป

      ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย