ลุ้นอ้อยขั้นต้นตันละ 900 บาท

         แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เผยว่า ทิศทางราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบปี 63/64 มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 800-900 บาทต่อตัน เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเพิ่มสูงมาอยู่ในระดับ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ หลังสต๊อกน้ำตาลโลกลดลง จากผลผลิตของไทยในฤดูหีบดังกล่าวมีทิศทางปรับลดลงต่อเนื่อง จากผลกระทบภัยแล้ง โดยทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ โรงงาน และชาวไร่อ้อย ประเมินว่ามีประมาณ 67 ล้านตันเท่านั้น
         "ตอนนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทย หรือ อนท. ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้บริหารน้ำตาลทรายดิบส่งออก 800,000 ตัน ได้บริหารการจำหน่ายน้ำตาลล่วงหน้าฤดูหีบใหม่แล้ว 15% ราคาเฉลี่ยทำได้ 16 เซนต์ต่อปอนด์ หากทำราคาระดับนี้จะมีโอกาสเห็นราคาอ้อยขั้นต้น 800-900 บาทต่อตัน แต่ยอมรับว่าผลผลิตปีนี้แม้ฝนจะมีเข้ามา แต่เป็นท้ายฤดูเพาะปลูกจึงส่งผลกระทบให้ปริมาณอ้อยลดต่ำลง ซึ่งชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ประเมินว่า จะไม่ถึง 60 ล้านตันด้วยซ้าไป ต้องติดตามใกล้ชิดซึ่งปริมาณดังกล่าวหากมีการเปิดหีบยอมรับว่าระยะเวลาหีบของโรงงานที่จะมีโรงงานเพิ่มอีก 1 แห่งเป็นทั้งสิ้น 58 แห่งจะใช้เวลาหีบเพียง 45 วันก็อาจปิดหีบ"

         ส่วนของปัญหาผลผลิตอ้อยที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนั้น ถือเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังหาทางออกถึงปัญหาการส่งมอบน้ำตาลทรายตามสัญญาเก่าฤดูหีบปี 62/63 ที่โรงงานน้ำตาลหลายแห่งต้องเลื่อนการส่งมอบเนื่องจากโรงงานได้ทำสัญญาขายน้ำตาลเกินปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้จริง
         อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลยังได้มีข้อเสนอที่จะขอรับซื้อน้ำตาลทรายดิบจาก อนท. ที่ อนท.บริหารทั้งหมด 800,000 ตัน แม้ว่าชาวไร่อ้อยบางส่วนจะไม่ขัดข้องแต่การดำเนินงานดังกล่าวจะขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ได้ดังนั้นจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบซึ่งต้องใช้เวลานาน