ป้องกันเกษตรกรถูกเอาเปรียบ-เปรียบเทียบราคาก่อนขาย/ผู้รับซื้อต้องแสดงป้ายราคาชัดเจน

      ระกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๙ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้ามะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือพืชผักชนิดอื่นๆ

      อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์