ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 11) ราคาตลาดสูงกว่า เกษตรกรไม่ได้รับชดเชยส่วนต่าง

    ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 11) คาดเก็บเกี่ยววันที่ 9 กันยายน-8 ตุลาคม 2563 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 4.46 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่มีส่วนต่างการจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มฯในงวดที่ 11 วันที่ 15 ตุลาคม 2563

    อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์