วิธีการคำนวณรายได้ค่าอ้อยขั้นสุดท้าย (เงินตาม) ฤดูหีบ 62/63

 

     โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย แจงในเพจของโรงงานฯ ว่ามีพี่น้องชาวไร่อ้อยจำนวนมาก สอบถาม การคำนวณรายได้ค่าอ้อยขั้นสุดท้าย หรือ เงินตาม พร้อมได้ทำสรุปเป็นตัวอย่างรายเขต เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้อ้างอิง สำหรับตัวเลขเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย ซึ่งรอประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคม 63 นี้ คาดว่าโรงงานน้ำตาลจะโอนเงินหลังจากมีประกาศ (โรงงานน้ำตาลบางแห่งได้มีการจ่ายก่อนประกาศ) ดังรายละเอียดด้านล่าง

      1) ต้องทราบว่าท่านส่งอ้อยเขตใด แต่ละเขตราคาที่ได้รับจะไม่เท่ากัน ให้ใช้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของเขตนั้นมาคำนวณ เช่น เขต 9 ค่าอ้อยประมาณ 825 บาทต่อตันอ้อย

      2) ต้องทราบว่ามีอ้อยเข้าหีบจำนวนกี่ตันและค่าความหวานเฉลี่ยทั้งฤดูหีบ 62/63 ให้นับเฉพาะที่ส่งเข้าหีบกับโรงงานตามเลขที่โควต้าของท่าน ไม่นับการขายพันธุ์อ้อย

      3) นำราคาอ้อยส่วนเพิ่มโดยคำนวนจาก ค่าอ้อยขั้นสุดท้าย หักลบ ค่าอ้อยขั้นต้น เช่น เขต 9 ค่าอ้อยส่วนเพิ่ม 825-750 คิดเป็นเงิน 75 บาทต่อตัน ให้ใช้ค่านี้ คูณ อ้อยที่ส่งเข้าหีบ

      4) นำค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยที่ท่านส่งอ้อย หักลบ 10 ซีซีเอส จะได้ความหวานส่วนเพิ่ม เช่น ชาวไร่มีอ้อยหวาน 13.50 ซีซีเอส-10 ซีซีเอส จะได้ความหวาน 3.50 ซีซีเอส

      5) รายได้จากค่าความหวาน 6% ของราคาอ้อย หรือให้คิดส่วนเพิ่ม โดยใช้ 6% ของค่าอ้อยส่วนต่าง เช่น เขต 9 ให้ใช้ 6% ของ 75 บาท คืดเป็นเงิน 4.50 บาทต่อ 1 ซีซีเอส

     6) นำความหวานอ้อย ส่วนที่ชาวไร่มีเพิ่มจาก 10 ซีซีเอส คูณ เงินค่าซีซีเอส เช่น ค่าความหวานส่วนเพิ่ม 3.50 ซีซีเอส คูณ ค่าความหวานอ้อย 4.50 บาท จะได้เงิน 15.75 บาทต่อตัน

     7) คำนวณเงินค่าความหวานที่จะได้รับ โดยให้นำจำนวนอ้อยที่ชาวไร่ส่งเข้าหีบปี 62/63 (อ้อยทั้งหมด) คูณ เงินค่าความหวานต่อตัน เพื่อให้ทุกตันอ้อยที่ส่งถูกคำนวนเป็นรายได้

    8) คำนวณรายได้ที่ชาวไร่จะได้รับเพิ่ม จะมี 2 ส่วน ประกอบด้วย รายได้จากจำนวนอ้อยส่งเข้าหีบส่วนที่ได้เพิ่ม บวก จำนวนเงินค่าความหวานส่วนที่ได้เพิ่ม

     หมายเหตุ : ข้อมูลเงินค่าอ้อยของชาวไร่แต่ละราย ตามปรกติทางโรงงานน้ำตาลจะคำนวณให้กับชาวไร่ จากตัวอย่างและแนวทางการคำนวน สามารถทดลองทำตามข้อมูลที่นำเสนอ

     ขอบคุณข้อมูล-กราฟฟิก : โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย