กยท. ร่วมมือ ก.พาณิชย์ จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อยางต่างชาติ

         นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจ (BU) ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย กยท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ กลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา จนถึง 7 ต.ค.นี้

         สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ เป็นการเจรจากับผู้นำเข้าสินค้ายางพาราในรูปแบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการซื้อขายยางในสถานการณ์ COVID -19 ถือเป็นโอกาสที่ดีทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ จากการเจรจาตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวันที่ 6 ต.ค. มีประเทศที่เข้าร่วมเจรจา จำนวน 17 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินเดีย รัสเซีย อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เยอรมัน ตุรกี อังกฤษ อเมริกา และอิยิปต์  ซึ่งสนใจยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น รวมปริมาณยางธรรมชาติที่ผู้นำเข้ามีความต้องการประมาณ 850,312 ตัน/ปี สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยาง ที่ผู้นำเข้าสนใจ ได้แก่ หมอนยางพารา ถุงมือยางสำหรับแม่บ้าน เป็นต้น โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนเทียบราคา
         ทั้งนี้กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและยอดขายยางแปรรูปของไทยไปยังต่างประเทศและรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดใหม่ โดยมี กยท. ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อขายยางให้แก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศ