ราคาสินค้าเกษตร (ตุลาคม 63) เปลือกเจ้า มันฯ ยาง ปาล์ม ขยับขึ้น/เปลือกหอม-เหนียว ข้าวโพดฯ น้ำตาล หมู กุ้ง ขยับลด

       ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไว้ดังนี้

       1) แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,479 - 9,628 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.05-1.63 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละ 90 จึงมีสต็อกข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ออสเตรเลียอาจนำเข้าข้าวจากไทยในช่วงเดือนตุลาคม ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 48.00-48.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อนร้อยละ 0.23-0.75 เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการภาครัฐ ประกอบกับคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางฯ มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.77-1.82 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.57-3.41 เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2563/64 ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มาก บวกกับความต้องการผลิตภัณฑ์มันฯจากต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง และปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 4.07-4.15 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.25-2.22 เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานไบโอดีเซลภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงผลักดันให้ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

       2) แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 13,067- 13,365 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.57-2.79 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ช่วงปลายเดือนตุลาคม ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น บวกกับโรงสียังประสบปัญหาสภาพคล่องซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกดดันราคาข้าวในตลาด ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 14,777-15,091 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.77- 2.83 เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวนาปีเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนตุลาคม ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.56- 7.60 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 -1.00 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นช่วงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นแรก (สิงหาคม-พฤศจิกายน) ขณะที่ความต้องการใช้เพื่อ ผลิตอาหารสัตว์คาดว่าทรงตัวตามสภาวะการบริโภคเนื้อไก่ที่ทรงตัว น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 11.74-11.86 เซนต์/ปอนด์ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.50 (8.80-8.85 บาท/กก.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเอทานอลที่ลดลงในบราซิล อาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลเพิ่มสัดส่วน การผลิตน้ำตาลมากกว่าผลิตเอทานอล บวกกับคาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ทำให้มีผลผลิตน้ำตาลส่วนเกิน สุกร ราคาอยู่ที่ 76.12-76.86 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.28-2.23 เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลกินเจปี 2563 (วันที่ 17-25 ตุลาคม 2563) ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งงดการบริโภคเนื้อสุกร เนื้อ ไก่ และไข่ไก่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง และ กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 137.50-138.50 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.36-1.08 เนื่องจากความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และเข้าสู่เทศกาลกินเจ ประกอบกับสถานการณ์ราคากุ้งโลกยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันให้ราคากุ้งในประเทศลดลง