ทส.​ผนึกกำลังพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งคืนความยั่งยืนสู่ประชาชน

         เมื่อวันที่ 25​ ก.ย. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วย นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว​ ​ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ตำบลช่องแค และตำบลพรหมนิมิต​ ทั้งนี้​ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยแนวทางมีทั้งระยะสั้น​และระยะยาว
         ทั้งนี้ในระยะสั้น ให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล​เพิ่มเติม​ จัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ เร่งรัดดำเนินการติดตั้งท่อส่งน้ำ​ รวมถึงจัดทำแผนการฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ป่า​ ให้แล้วเสร็จก่อน​ 10 ตุลาคม​ 2563 ส่วนระยะยาว ​ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร​ แก้ภัยแล้งป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟฟ่า อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างยั่งยืนสืบไป

         จากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำในเขตป่า และตรวจพื้นที่แนวส่งน้ำและตำแหน่งท่อลอดทางรถไฟ​ ณ​ บริเวณชุมชนบ่อดินขาว​ โดยมี​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์​ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ​ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ผู้แทนมูลนิธิอุทกพัฒน์​ ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย