กรมชลเตรียมความพร้อมรับพายุโนอึล

         กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนอึล ช่วง 18-20 กันยายนนี้ เผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่-ขนาดกลางยังรับได้อีกมาก แต่กำชับเจ้าหน้าที่เข้าประจำการพื้นที่เสี่ยง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
         ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนการเข้ามาของพายุดีเปรสชั่นที่พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนโนอึล ช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 กรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง อาจกระทบต่ออาคารชลประทาน ให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และติดตาม ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน ประตูระบายน้ำ และอาคารชลประทานอื่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
         ทั้งนี้ พายุโนอึลจะเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดแรก จากนั้นเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

         สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่า 400 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกว่า 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49% ของความจุเก็บกัก และมีปริมาณน้ำใช้การจริงกว่า 12,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ายังน้อยต่อความต้องการโดยรวม หากมีพายุพาดผ่านเข้ามาก็จะเป็นผลดีต่อการกักเก็บน้ำเพิ่มเติม
         อย่างไรก็ดี อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในเกณฑ์น้อยได้กำชับให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบสถานการณ์น้ำ ขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก หากพื้นที่ใดยังไม่เพาะปลูกให้พิจารณาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ
         ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมจากพายุดังกล่าว กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำเข้าประจำการในพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที