เปลือกเจ้า ข้าวโพด ยาง มัน หมู ขยับขึ้น/เปลือกเหนียว ปาล์ม น้ำตาลทราย กุ้ง ลดลง

       .ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.ได้คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน 2563 ไว้ดังนี้

       1) นวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,336-9,595 บาท/ตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.16-3.97 เนื่อง จากขาดแคลนข้าวคุณภาพ 5% ในตลาดโลก จากที่จีน อินเดีย เจอน้ำท่วม รุนแรงบวกกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งเพื่อการส่งออก อีกทั้ง เวียดนาม เจอการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 จึงเกิดการกักตุนข้าวในประเทศ ,ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่14,531-14,636 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.32-1.05 เพราะความกังวลว่าผลผลิตข้าวฤดูถัดไปอาจลดลงจากฝนตกหนักในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญ ที่กรมอุตุฯ คาดปริมาณฝนจะสูง ขึ้นกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.59-7.63 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.00-1.50  มีฝนตกชุกต่อเนื่อง เกษตรกรจึงชะลอการเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง บวกกับมาตรการรัฐที่ช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563/64 อาทิ การบริหารจัดการการนำเข้าและการดูแลความเป็นธรรมในการซื้อฯ มีส่วนในการรักษาระดับราคาให้สูงขึ้น          

       ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 41.50–42.25 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.36–2.18 เพราะความต้องการใช้ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐ บวกกับเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง จึงส่งผลดีต่อความต้องการใช้ อีกทั้ง คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง ,มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่1.73-1.78 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.58-3.49 เพราะเป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการลานมันเส้น อีกทั้ง ในช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนตกชุกและบางพื้นที่ผลิตประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหัวมันสดอาจทำให้ราคาที่เกษตรกรขายปรับลดลง และหมู (สุกร) ราคา 78.08-79.26 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.64-2.17 เพราะประเทศที่บริโภครายใหญ่ของโลก จีน เวียดนาม เจอการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู จึงมีคำสั่งซื้อจากไทยเพิ่มขึ้น

      2) แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคา 15,376-15,377 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.38-0.40 เพราะผู้ประกอบการระบายข้าวเหนียวในสต็อกคงค้างของปีก่อนออกสู่ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตฤดูกาลใหม่ ,น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคา12.70-12.77 เซนต์/ปอนด์ (8.80-8.85 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.00 เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 2563/64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 และโรงงานจะนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.4 จากร้อยละ 34.9 และจากราคา ความต้องการเอทานอนที่ลดลงบวกกับกลุ่มกองทุนเก็งกำไรมีโอกาสที่จะขายตั๋วซื้อน้ำตาล หากภาวะน้ำตาลในตลาดโลกยังมีส่วนเกินอยู่มาก

         ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 3.35-3.45 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.09 -5.90 เนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับสูง รวมถึงมาตรการระบายสต็อกเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ชะลอโครงการออกไป เป็นปัจจัยกดดันราคารับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรให้ปรับตัวลดลง และกุ้งขาวแวนนาไม ราคา 139.00-140.00 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.71-1.42 เนื่องจากสถานการณ์ราคากุ้งตลาดโลกลดลง กดดันให้ราคาในประเทศลดลงด้วย โดยคาดจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 20,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ช่วงต้นเดือนกันยายน จะส่งให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้