กรมส่งเสริมฯเร่งช่วยเกษตรกร(ปลูกพืช)เจอพิษ"ซินลากู"เตรียมฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

    รุงเทพฯ - ตามที่นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจากอิทธิพลของดีเปรสชั่นซินลากูทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในทั่วทุกภาค ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 21 จังหวัดเสี่ยง

     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช ซึ้่งเริ่มตั้งแค่วันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาและรายงานยังกรม พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น ส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น อาชีพอื่นๆ ให้คำแนะนำการดูแลพืชหลังน้ำลดให้เกษตรกรใน 21 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง อาทิ ดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทั้งเตรียมแจกจ่ายผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์ ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้

     สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย กรณีจังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติ จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย โดยจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562