ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64 กรอบ"ราคา-ปริมาณ"เท่าเดิม เริ่ม 1 ก.ย.63

      รุงเทพฯ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 3/2563 ที่ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 จนสิ้นฤดูกาลผลิตเดือน พ.ค.2564 (1 ก.ย.63-31 พ.ค.64) ภายใต้การดำเนินงานเหมือนกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือน ในประเภทข้าว 5 ชนิดดังนี้ 

      1.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

      2.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

      3.ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

      4.ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ

      5.ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

      พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการเสริมคู่ขนาน ประกอบด้วย มาตรการชะลอการขายข้าว กรณีมีผลผลิตข้าวออกมามาก เกษตรกรเก็บข้าวไว้ไม่ขาย จะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาทต่อตัน สถาบันเกษตรกร 1,500 บาทต่อตัน ทั้งนี้สถาบันจะได้ 1,000 บาท และเกษตรกรได้ 500 บาท ,มาตรการเงินกู้ รัฐบาลช่วยดอกเบี้ย 3% สำหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสี ที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมาก เพื่อไม่ทำให้ข้าวราคาตก และมาตรการช่วยเกษตรกร เรื่องค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท