เตือนภาคเหนือ-อีสานตอนบน ระวังน้ำหลาก-ล้นตลิ่ง 7-8 ส.ค.นี้

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ฉบับที่ 2/2563 โดย นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ขณะนี้อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
         กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินปริมาณน้ำฝนตกสะสมพบว่า บริเวณ จ.เชียงราย พะเยา และ จ.น่าน มีปริมาณฝนตกหนักสะสมในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง มากกว่า 150 มิลลิเมตร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำล้นตลิ่ง หรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิม และพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำต่างๆ ที่ไหลมาสมทบ ในช่วงวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563 มีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ดังนี้
         1. เฝ้าระวังน้ำหลากบริเวณพื้นที่ลาดชันเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ภาคเหนือ บริเวณ อ.สองแคว อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.เมือง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อหลวง จ.น่าน อ.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน อ.เชียงดาว อ.ฝาง และแม่อาย จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
         2. เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะลำน้ำที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ บริเวณแม่น้ำน่าน อ.ท่าวังผา อ.เมือง อ.เวียงสา อ.สองแคว จ.น่าน แม่น้ำลาว จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ถึง จ.อุบลราชธานี

         อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำหลากเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนในระยะถัดไปได้
         รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ในการป้องกันช่วยเหลือ พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าวให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และให้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา ที่ราบลุ่มต่ำริมลำน้ำ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อไป