เปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร หนุนซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรม
  • 31 July 2020 at 08:31
  • 138
  • 0

         นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสร้างรายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้
         โดยรองอธิบดีกรมหม่อนไหมพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมาและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรมระหว่างกรมราชทัณฑ์กับบริษัท จุลไหมไทย จำกัด โดยมีนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และนางสาวบุษยา คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จุลไหมไทย จำกัด เป็นตัวแทนลงนามในสัญญาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไหมและมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นตลาดนำการผลิตและเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนตาม MOU ระหว่างกรมหม่อนไหมและกรมราชทัณฑ์

         จากนั้นได้มีการจัดอบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โดยเจ้าหน้าที่จากกรมหม่อนไหม ซึ่งได้มีการให้ความรู้ด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอนาคต