ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อ (ระยะสั้น) ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 63/64 รายละ 5 หมื่นบาท/ดอกร้อยละ 4 มีหลักประกัน
  • 19 July 2020 at 11:16
  • 8462
  • 0

      นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสินเชื่อระยะสั้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการผลิตระยะสั้น สำหรับฤดูกาลผลิต ปี 2563 /2564 โดยเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.อยู่แล้ว กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระหนี้คืนใน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ ดูหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามกราฟฟิกด้านบน สนใจยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564