ก.เกษตรฯจับมือภาคเอกชน เล็งตั้งกองทุนต่างประเทศ 3,000 แห่ง ยกระดับรายได้เกษตรกรไทย

        รุงเทพฯ - นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายจะช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรไทยกว่า 400,000 ราย ด้วยมีพื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่  5.8 ล้านไร่ หรือมีพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่กว่า 6,000 แปลง และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส (António Guterres) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ จึงเรียกร้องให้แต่ละประเทศมีมาตร การแก้ไขวิกฤตอาหารขาดแคลนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนความต้องการของตลาดโลก

        ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับภาคเอกชนหารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยวันที่ 1 ก.ค.63 ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกันกับบริษัท แคปปิตอล ทรัสต์ กรุ๊ป และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดตั้งโครงการ กองทุนต่างประเทศ 3,000 กองทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรไทยเป็นกองทุนดิจิทัลสำหรับลงทุนธุรกิจเกษตรในประเทศไทย ใช้กลยุทธ์การตั้งกองทุนต่างประเทศ ยกระดับธุรกิจเกษตรในประเทศไทสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกว่า 40 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในการขยายช่องการช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้มีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ โครงการเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

     โดยภาคเอกชนที่ร่วมหารือกันในวันดังกล่าว จะร่วมกับกองทุนโกลบอลบล็อกเชนฟันต์ แพลทฟอร์มในการก่อตั้ง จำนวน 3,000 กองทุน เพื่อดึงนักลงทุนจากต่างประเทศที่มีศักยภาพในการช่วยกระจายสินค้าไทย ทั้งนี้ เมื่อ มี.ค.2563 ที่ผ่านมา มีรายงานข้อมูลสถิติจากอุตสาหกรรมกองทุนทั่วโลกระบุว่า มีนักลงทุนถอนเงินมากถึง 2.7 ล้านล้านบาท ช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วโลก และตระหนักถึงความต้องการอาหารมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญจะทำให้นักลงทุนสนใจกองทุนธุรกิจสมาร์ทฟาร์มมิ่งในประเทศไทย อีกทั้ง นโยบายกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรหลายล้านคน โดยการเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐ เอกชน นักลงทุน กลุ่มธุรกิจ ในต่างประเทศทั่วโลกอีกด้วย