ก.อุตฯแจงเงินปัจจัยผลิต62/63 ถึงมือชาวไร่อ้อยกว่า 9.6 พันล้าน ย้ำเกษตรกรพบปัญหารีบแจ้งแก้ไข

 

     รุงเทพฯ - นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูผลิตปี 2562/2563 รอบแรกแล้ว ผ่านบัญชีชาวไร่อ้อยโดยตรง ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือรอบนี้ จำนวน 73,203,956 ตัน เกษตรกร 187,885 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,618,510,211 บาท ส่วนเกษตรกรที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย จำนวน 1,134 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ธ.ก.ส. คาดจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่สองในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 นี้

       ด้าน นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า โอนเงินสำเร็จแล้วกรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน ม่สามารถรับโอนได้ให้รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส.เพื่อเบิกจ่ายต่อไป