ก.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเสริมแกร่งเกษตรกร ยกระดับสู่ผู้ขายตลาดออนไลน์มืออาชีพ

      รุงเทพฯ - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 1.ค.นี้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กระทรวงเกษตรฯ จะเปิดห้องเรียนออนไลน์  เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ สอดรับพฤติกรรมอุปโภค-บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งหันซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยจะเชิญวิทยากรชั้นนำทุกสาขาจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live เริ่มวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63

      ด้าน หมวดการเรียนรู้ ประกอบด้วย เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ การใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคการขาย และทำตลาดออนไลน์ โดยผู้ ประกอบการจาก  LAZADA และ Shopee  ผ่าน www.ช่วยเกษตร.com ซึ่งเกษตรกรเรียนรู้พร้อมกันได้ทั่วประเทศและสามารถเรียนซ้ำได้ 

       อีกทั้ง ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ยังเข้าร่วมโครงการช่วยขายผลผลิตการ เกษตรสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิต ลงทะเบียนแจ้งจำนวนผลผลิต ราคาที่ต้องการ จากนั้นจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการการตลาดให้ เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตทางเกษตรให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่าย เป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยเกษตรกรที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรทางออนไลน์มือใหม่

       นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.ช่วยเกษตร.com ซึ่งจะซื้อบรรจุภัณฑ์ราคาพิเศษ และจัดส่งสินค้าในราคาประหยัด คือ น้ำหนัก 5 กก. คิด 30 บาท หากเกิน 5 กก. คิดเหมาเป็น กก.ละ 8 บาท โดยเกษตรกรต้องบรรจุผลิตผล และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค.-31 ธ.ค.เช่นกัน