ราคาสินค้าเกษตร (กรกฏาคม 63) เปลือกเจ้า ข้าวโพด มันฯ ลดลง/เปลือกเหนียว ยาง ปาล์ม ขยับขึ้น

       รุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนกรกฏาคม 2563 ดังนี้

       1.แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 15,629-15,811 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.41-1.31 เพราะสต็อกของผู้ประกอบการน้อยลง จึงมีความต้องการรับซื้อเพิ่มขึ้น น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์กราคาอยู่ที่ 12.11-12.23 เซนต์/ปอนด์ (8.30-8.38 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 -1.50 จากแรงหนุนของทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 36.96-37.20 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.35-1.00 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำยางข้น (Concentrated Latex) ของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น บวกกับได้รับปัจจัยหนุนจากที่หลายๆประเทศเริ่มผ่อนคลายล็อคดาวน์ และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ปาล์มน้ำมัน อยู่ที่ 3.18-3.25 บาท/กก. เพิ่มจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.32-2.6 เพราะมาตรการคลายล็อคดาวน์ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางสูงขึ้น รวมถึงความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เริ่มกลับสู่ระดับปกติ หมู อยู่ที่ 68.41-69.28 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.54-2.84 เพราะมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 บวกกับจีน และเวียดนามประสบปัญหาการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น และกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.อยู่ที่ 147.00-148.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.68-1.37 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ

       2.แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,772-8,889 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 2.11-3.40 เพราะกำลังซื้อประเทศผู้นำข้าลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บวกค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ 14,181-14,565 บาท/ตัน ลดลงร้อยละ 0.54-3.16 จากประเทศนำเข้าชะลอรับมอบเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.65-7.81 บาท/กก.ลด ลงร้อยละ 1.00-3.00 เพราะปริมาณผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น และการนำเข้าจากเมียนมาร์ที่ผ่อนปรนการนำเข้าถึงสิงหาคม 2563 ทั้งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้คุณภาพข้าวโพดฯลดลง และ มันสำปะหลัง อยู่ที่ 1.56-1.61 บาท/กก.ลดลงร้อยละ 0.62-3.70 เพราะหลายพื้นที่มีฝนตกชุกไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งให้หัวมันฯมีคุณภาพเชื้อแป้งต่ำ รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น