ธ.ก.ส.ร่วม บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ เปิดขาย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
  • 29 June 2020 at 10:26
  • 155
  • 0

       นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดขาย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ แก่เกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่ง พ.ร.บ.นี้จะมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างนั้น ดูได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้