Urban Farming เปลี่ยนชีวิตคนเมือง

         เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมฟาร์มเกษตรอัจริยะขนาดเล็กในเมือง Starcat Wise Farm เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เชิญชวนคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวหันมาทำเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัว โดยใช้เทคโนโลยีแบบง่าย สามารถจับต้องได้ และที่สำคัญงานประจำก็ยังทำได้อยู่
         นายนราพัฒน์ เปิดเผย ว่า ภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นมาประยุกต์และผสมผสานให้เข้ากับภูมิปัญญาด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมได้ โดยบุคลากรที่เข้ามาทำการเกษตร ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก อาจเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานออฟฟิส โดยเฉพาะคนเมืองก็สามารถทำการเกษตรได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่สำคัญ สามารถเพาะปลูกพืชผักไว้บริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยมีจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตร

         ทั้งนี้ Starcat Wise Farm เป็นตัวอย่างขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อพัฒนาระบบการทำเกษตร ผู้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสามารถวางแผน บริหารจัดการและควบคุมฟาร์มได้จากระยะไกลได้ก็จะช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้น ไม่จำเป็นต้องมีราคาที่สูง และเลือกใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เกษตรกรหรือผู้ที่กำลังสนใจหันกลับมาทำการเกษตรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่การทำเกษตร สิ่งแวดล้อม และเวลาการจัดการฟาร์ม ระบบเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยการเกษตร เช่น การใช้ Mobile Application ในการให้น้ำให้ปุ๋ย การวัดอุณหภูมิ ความชื้น กล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มได้ อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องเดินไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน
         "เทคโนโลยีด้านการเกษตรจะต้องให้ใครก็ได้สามารถเข้ามาบริหารจัดการฟาร์มได้ ไม่ว่าขนาดฟาร์มจะมีขนาดเท่าใด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ ทำให้แม้ว่าเจ้าของฟาร์มเข้ามาทำงานในกรุงเทพ แต่มีพื้นที่ทำเกษตรอยู่ในต่างจังหวัด หรือพนักงงานออฟฟิศทำงานประจำ แต่มีแปลงผักในเมือง ก็สามารถควบคุม ดูแลและจัดการผลผลิตของพวกเขาได้" นายนราพัฒน์ กล่าว