กรมพัฒน์ฯ-ธ.ก.ส.ขับเคลื่อน“ไม้ยืนต้น”ค้ำประกัน/ลงพื้นที่แจง-หนุน ปชช.ปลูกต่อยอดธุรกิจ

     นทบุรี -น.ส.ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า เตรียมลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นธนาคารแรกที่เกษตรกรสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินของตนเองมาเป็นหลักประกันการกู้เงินตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจฯ ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรและประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองได้มากขึ้น และจากการสำรวจพบว่า เกษตรกร ประชาชน สนใจปลูกบนที่ดินของตนเองมากขึ้น หลังจากทราบว่าสามารถนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจได้

     โดยทั้ง 2 หน่วยงาน เตรียมลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน ปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส.และแนวทางการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) มีผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 104,571 ต้น เป็นประเภทไม้ยาง ยางพารา สัก และยูคาลิปตัส มูลค่ารวม 131,051,400 บาท

      รองอธิบดีฯ กล่าวถึงเกษตรกรที่สนใจจะนำไม้ยืนต้น ซึ่งปลูกบนที่ดินของตนเองใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.025-474-944 ,e-Mail : Stro@dbd.go.th , สายด่วน 1570 ,www.dbd.go.th และที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ