เกษตรกรครวญไม่มีน้ำทำนา ชลประทานให้หว่านแห้งรอน้ำฝน

         ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกอบต.พุคา เผยว่าในตอนนี้ เก้าตำบลฝั่งซ้าย ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ตำบล หนองกระเบียน หนองเมือง บ้านกล้วย บ้านทราย หินปัก บางกะพี้ ดงพลับ หนองทรายขาว และตำบลพุคา เกรงว่าเดือนสิงหาคมนี้จะไม่มีน้ำให้เกษตรกรทำนา ถึงฝนลงน้ำก็ยังน้อย ส่วนน้ำในคลองน้ำมีน้อยแน่นอน เพราะน้ำไม่ลง 3 เขื่อนใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำเข้าเขื่อนในปริมาณน้อย
         นายกอบต.พุคา กล่าวต่อว่า "โดยทางโครงการชลประทานจังหวัดลพบุรีได้เข้ามาประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรชาวนาในตำบลที่อยู่ริมฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก ของอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรทั้งชาวนา และการทำเกษตรอื่นๆ ในการไม่สูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักมาทำนาและทำการเกษตรโดยให้รอน้ำฝนที่ตกอย่างเดียวในการทำเกษตร เพราะเกรงว่าน้ำจะมีไม่พอสำหรับการอุปโภคบริโภคในปีถัดไป"

         นายภาณุพงศ์ มีมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เผยว่า ตอนนี้ทางชลประทานได้มีการขอร้องให้เกษตรกรทุกประเภทไม่สูบน้ำจากคลองชลประทาน ของ เพราะน้ำต้นทุนมีไม่ถึง 20% ในตอนนี้เขื่อนภูมิพลเหลือน้ำใช้การได้แค่ 3% เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำใช้การได้ประมาณ 7% เขื่อนแควนน้อยบำรุงแดนมีน้ำใช้การได้ประมาณ 17-18% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำใช้การได้ประมาณ 11% ระดับน้ำในปีนี้น้อยกว่าปี 2562 ยังมีน้ำพอไล่น้ำเค็ม
         "ทางชลประทานต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำฝนในการทำเกษตรทุกอย่าง เพราะต้องไว้ใช้ ในการอุปโภค บริโภค คาดการณ์ว่ากรกฎาถึงสิงหาคมจะมีพายุเข้าโดยแนะนำให้เกษตรกรหว่านเมล็ดพันธุ์แห้งรอน้ำฝนไปก่อน โดยขอให้ชาวนาทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานงดการสูบน้ำจากคลองชลประทานไปทำการเกษตร โดยน้ำชลประทานจะใช้เฉพาะฝนทิ้งช่วงหรือการขาดแคลนน้ำ" นายช่างชลประทานกล่าว

         และว่าในตอนนี้ทางสำนักชลประทานที่ 10 ได้เปิดบานประตูน้ำเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักพร้อมสูบน้ำ 15 เครื่องเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ได้น้ำ 20 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำที่ประตูน้ำจากช่องแค 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะนี้ชาวนาในอำเภอบ้านหมี่ ที่ตอน2 บ้านกล้วยดูแลอยู่นี้มีพื้นที่ประมาณ 110,000 ไร่ และเกษตรกรก็ยังไม่ค่อยได้ทำการหว่านแห้ง เพราะกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์เนื่องจากน้ำในคลองชลประทานไม่มี พร้อมกับฝนก็ไม่ค่อยตก 
         "ส่วนทางแม่น้ำบางขามในปัจจุบันก็ไม่สามารถส่งน้ำไปทางคลองสาริกาและ ประตูหนองเมืองที่กันน้ำไปท่าตะโก เนื่องจากน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักมีระดับน้ำที่ต่ำกว่าระดับบานประตูระบายน้ำ ทำให้น้ำปากคลองไม่ไหลเข้าไปยังแม่น้ำบางขาม ทางแม่น้ำบางขามจึงจะต้องรอฝนเพียงอย่างเดียว" นายภาณุพงศ์ กล่าวในที่สุด

 

น.ส.นภาภัทร ทับทิมพราย รายงาน