ก.เกษตรฯหนุนปลูกข้าวพื้นนุ่ม ปี63 จัดโครงการฯนำร่อง2แสนไร่/มุ่งคนรักสุขภาพ-เชื่อมตลาด

     รุงเทพฯ - นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รองโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้เกษตรกรปลูกข้าวซึ่งมีตลาดรองรับชัดเจน โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยมอบหมายให้นายประภัตรโพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯ ซึ่งกำกับดูแลกรมการข้าวดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่มให้เพิ่มมากขึ้น

      โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ กข43 กรมการข้าว ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ พบว่า ข้าวขัดขาวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งเป็นการทดลองระดับห้องปฏิบัติ การ และร้อยละ 15-20 ทดลองในร่างกายมนุษย์ หรือมีค่าดัชนีน้ำตาลใกล้เคียงกลุ่มข้าวที่มีอมิโลส ปานกลาง คุณภาพหุงต้มดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงเหมาะแก่ผู้ต้องการดูแลสุขภาพซึ่งไม่ชอบกินข้าวกล้อง หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต ที่มีข้อจำกัดในการกินข้าวกล้องซึ่งมีปริมาณโปรตีนอันส่งผลให้ไตของผู้ป่วยทำงานหนักขึ้น

      นายโอวาท กล่าวอีกว่า จุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข43 คือ เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการสีดี นำมาทำเป็นข้าวขาว 100% ได้ เมื่อหุงต้มจะนุ่ม กลิ่นหอม อายุเก็บเกี่ยว 95 วัน โดยวิธีหว่านน้ำตม หรือ 105 วัน ด้วยการปักดำ ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัม/ไร่ นับเป็นข้าวทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วมได้อีกด้วย

      "กลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ได้แก่ กข21 กข43 กข39 กข45 กข59 กข77 พิษณุโลก 60-1 และ กข79 เป็นกลุ่มข้าวที่ประเทศไทยส่งออกน้อย หรือยังไม่มีการส่งออกเลย ซึ่งตลาดส่งออกยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการข้าวจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เป้าหมายฤดูกาลปลูกข้าวนาปี ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จำนวน 2 ล้านไร่ ซึ่งจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 สนับสนุนให้เกษตรกรปลูก จำนวน  50,000ไร่ ,โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 10,000 ไร่ และเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ฯไปเพาะปลูกอีกประมาณ 130,000 ไร่ รวมพื้นที่ราว 200,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการผลิตข้าวนุ่มเชื่อมโยงกับภาคการตลาด” นายโอวาท กล่าว

       ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว