ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยฯ ชลบุรี เตือนหนอนกระทู้ระบาด

         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย พบการเข้าทำลายของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่การระบาดมากกว่า 150 ไร่ ความเสียหายมากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันกำจัดเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกแมลงหางหนีบ ให้กับชาวไร่อ้อย
         ทั้งนี้ลักษณะการทำลาย ระยะหนอน กัดกินอยู่ในยอดอ้อย ทำให้ใบขาดเป็นรู เว้าแหว่ง ยอดกุด ซึ่งวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร)
         1. เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้ง ทำลาย 1 กลุ่มไข่ เท่ากับทำลายหนอน 100-200 ตัว
         2. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อบีที สายพันธุ์ไอซาไว หรือ สายพันธุ์ เคอร์สตาร์กี้ อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน
         3. ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต

         4. ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง พ่นทางใบ
         -สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 5)
         -สไปนีโทแรม 25% WG อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 5)
         -อิมาเมกตินเบนโซเอท 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 6)
         -อิมาเมกตินเบนโซเอท 5% WG อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 6)
         -คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 13)
         -อินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 22)
         -เมทอกซีฟีโนไซด์ + สารสไปนีโทแรม 30% + 6% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 18+5)
         -คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 28)
         -ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (กลุ่ม 28)
         สำหรับเกษตรในพื้นที่ หากพบการระบาดโปรดแจ้ง ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี โทร.0-3834-1633