ราคาสินค้าเกษตร (มิถุนายน 63) เปลือกเจ้า ข้าวโพดฯ มันฯ ปรับลด/ยาง ปาล์ม หมู กุ้ง ขยับขึ้น

 

      รุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้

      1.แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว คาดราคาอยู่ที่ 16,084-16,159 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68-1.15 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการซื้อจากประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 10.59-10.90 เซนต์/ปอนด์ (7.46-7.68 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.00-5.00 เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อราคาเอทานอล และลดแรงกระตุ้นสำหรับโรงงานของบราซิลในการนำอ้อยไปผลิตน้ำตาล ขณะที่ความต้องการใช้น้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 35.25-35.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.54-1.50  ปาล์มน้ำมัน  ราคา 2.69-2.74 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.37-2.24 ตามความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น สุกร ราคาอยู่ที่ 67.69-68.58 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.17-2.50 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.ราคาอยู่ที่ 136.00-138.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนร้อยละ 0.00 -1.47

 

       2.แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,325-9,389 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.67-1.34  ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 14,634-14,660 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.15-1.33 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่าง เวียดนามอินเดีย เริ่มส่งออกข้าวมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรอดูสถานการณ์ราคาและมีแนวโน้มเสนอราคารับซื้อลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.52-7.56 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.00 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดฯ ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป) ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้คุณภาพลดลง และมันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.62-1.67 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.60-3.57 เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมีเชื้อแป้งต่ำ เป็นผลจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ราคาให้ปรับตัวลดลง