ก.เกษตรฯปรับระบบอุทธรณ์"รวดเร็ว ไม่ตกหล่น"คุณสมบัติครบ รับเยียวยาทุกกรณี/ไม่มีชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ รีบอุทรณ์

       รุงเทพฯ 28 พ.ค.-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ถึงผลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ค.2563 ว่า จ่ายแล้ว 5,720,774 ราย เป็นเงิน 28,603.87 ล้านบาท เกินกว่าร้อยละ 50 ของเกษตรกรเป้าหมายตามโครงการ 10 ล้านรายทั่วประเทศ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามรอบ สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณีถึงวันที่ 5 มิ.ย.ซึ่งล่าสุด มีอุทธรณ์ 20,160 ราย กำชับให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 3 วัน ขณะนี้มีเรื่องเข้าสู่การพิจารณาฯ 1,567 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 5 วัน การทำงานต้องรวดเร็ว เพื่อให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบได้รับเงินทุกราย ไม่ตกหล่น และให้ได้รับความช่วยเหลือเร็วที่สุด

       นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยืนยันจะทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ของเดือนแรกให้ครบทุกรายภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งจะทยอยโอนให้ครบกลุ่มแรกภายในวันที่ 29 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ ตาม ถึงขณะนี้มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีโอนเงินแก่ ธ.ก.ส. จำนวน 438,251 ราย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรติดต่อที่ ธ.ก.ส.หรือธนาคารที่สะดวกทั่วประเทศ เพื่อจะได้โอนเงินเยียวยาให้ครบถ้วน

       ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมสรรพสามิตซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ และสำนักงานอ้อยและน้ำตาล รวม 1.57 ล้านรายนั้น เมื่อกระทรวงเกษตรฯรวบรวมข้อมูลให้ ธ.ก.ส.แล้ว ทาง ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวภายในวันที่ 30-31 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่มีชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ ให้รีบยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 8  แห่ง (รายละเอียดดังภาพประกอบ)  และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th