ครม.อนุมัตอีกกว่า 600 ล้าน ขยายกรอบประกันฯข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีผลิต 62/63 เพิ่ม 1 เดือน

      ทำเนียบรัฐบาล - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ว่า ครม.อนุมัติขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 จากเดิมที่กำหนดช่วงเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

      พร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีผลิต 2562/63 วงเงิน 669.08 ล้านบาท จำแนกเป็น 1) วงเงินชดเชยส่วนต่างของเกษตรกรที่เพาะปลูกเดือนมิถุนายน 2562 วงเงิน 505.91 ล้านบาท 2) วงเงินงบประมาณส่วนขาด 147.39 ล้านบาท และ 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส.วงเงิน 15.78 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดฯ (นบขพ.) เสนอ

      โดยการขยายกรอบเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 เพิ่ม 1 เดือน จะส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 151,749 ครัวเรือน ได้รับสิทธิประกันรายได้และได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในอัตรา 0.29 บาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งคิดเป็นวงเงินรวม 505.91 ล้านบาท

      ทั้งนี้ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฯ ปีผลิต 2562/63 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 4 งวด จำนวน 122,039 ครัวเรือน เป็นจำนวน 431.73 ล้านบาท คงเหลือวงเงินชดเชย 467.76 ล้านบาท แต่จากการประมาณการวงเงินชดเชยให้เกษตรกรในงวดที่ 5-11 ต้องใช้วงเงินรวม 615.15 ล้านบาท จึงขาดอีก 147.39 ล้านบาท ครม.จึงได้อนุมัติงบดังกล่าว