กยท.ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกฯ ช่วยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชน สู้โควิด-19

      รุงเทพฯ-นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกหยุดชะงัก รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตหมอนยางพารา ซึ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากจีนลูกค้ารายสำคัญชะลอการท่องเที่ยว และสั่งซื้อหมอนยาง จึงจัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิต และการตลาดอุตสาหกรรมยางพารา หรือสินเชื่อฝากหมอนยางพารา ให้กับสถา บันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหมอนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกำลังการผลิต และสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศ โดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้มากขึ้น

      โดยใช้เกณฑ์คุณภาพหมอนยางพารามาทำการประเมินราคากำหนดวงเงินสินเชื่อแบ่งเป็นเกรด A วงเงินสูงสุด 80% เกรด B วงเงินสูงสุด 70% และ เกรด C วงเงินสูงสุด 50% ของมูลค่าหมอนยางตามที่ กยท.กำหนด ซึ่งจะมีคณะกรรม การเข้าตรวจสอบสินค้าตามเกณฑ์การประเมินของโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสต๊อกหมอนยางเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินสินเชื่อ และค้ำประกัน อีกทั้ง ต้องมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครง การ และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายหมอนได้ หรือมีความพร้อมในการคืนเงิน สามารถชำระเงินคืนให้กับ กยท.ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 ภายใต้งบประมาณตลอดโครงการ 11,312,000 บาท

      สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง วิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจร่วมโครงการฯ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-433-2222 ต่อ 206,245.