ปรับแผนแจกพันธุ์ข้าว ส่งให้ผู้ประสบภัยถึงบ้าน 3.4 หมื่นตัน

         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมผู้บริหารกรมการข้าว ถึงแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 6 ล้านกว่าไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจากการหารือได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมในเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธ์แล้วจำนวนกว่า 3.4 หมื่นตัน และพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทันทีในช่วงเดือนเมษายนี้
         นายประภัตร ยังกล่าวถึงปัญหาการระบาด ของไวรัสโควิค-19 ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ว่า เพื่อเป็นการลดการกระจายของเชื้อโรค จากการที่จะต้องเดินทางไปรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องการการเดินทางและมีการรวมตัวกัน และอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัส โควิค-19 จึงได้สั่งการให้กรมการข้าว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวขนส่งไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทั้งหมด ตามรายชื่อที่มีการสำรวจไว้ก่อนหน้านี้ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางมารับเองที่ศูนย์ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ ไปเพาะปลูกได้ทันในช่วงฤดูทำนาในปีนี้


         "เราได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายให้เกษตรกรประมาณ 5 แสนราย  จำนวน 34,000 ตันที่เป็นเมล็ดพันธุ์ ในเขตที่ประสบภัยทั้งหมด 34 จังหวัด จึงได้เชิญอธิบดี รองอธิบดี มาหารือร่วมกันเพื่อดูกันว่าทำอย่างไร จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่กระทบกับมาตรการของไวรัสโควิด-19 จากการพูดคุยจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกรถึงบ้าน จำนวน 3-4 แสนราย โดยตอนนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตาม จะให้กรมการข้าวเร่งจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกร เพื่อให้ทุกคนได้อุ่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทันในฤดูการเพาะปลูกปีที่จะถึง หรือหน้าฝนที่จะถึงนี้แน่นอน" นายประภัตร กล่าว
         นอกจากนั้น ยังมีการเตรียมพร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ให้กับเกษตรกรทั่วไปอีกจำนวนกว่า 1.5 หมื่นตัน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกตามแนวทางการส่งเสริมมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และได้มอบหมายให้ทางกรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในฤดูนา ปี 63-64 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.5 แสนตัน ขณะนี้ กรมการข้าวได้หารือแนวทางการผลิตแล้ว และมั่นใจว่าจะผลิตได้ตามเป้าหมาย เพราะได้มีการประสานให้ชุมชนเป็นผู้ผลิตร่วมกับทางกรมการข้าว โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ ขณะนี้มีกว่า 600 ศูนย์ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการข้าวตามเป้าหมาย

         เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดปัญาหาภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ทางกรมการข้าวได้มีการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาทั้งหมดไว้แล้ว เบื้องต้น ประสาน กรมน้ำบาดาลและขอให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เพื่อเจาะน้ำบาดาลให้กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ทันและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงเพื่อผลิตข้าวนุ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ โดยเมล็ดพันธุ์ 1.5 หมื่นตัน สามารถผลิตข้าวได้มากขึ้นกว่า 45 ล้านไร่ในฤดูกาลถัดไป ถ้าเมล็ดพันธุ์พอเพียงซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทำการผลิตจะมีทั้งมีทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว ซึ่งเป็นข้าวนุ่ม ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ข้าวแข็งรวมทั้งข้าวเหนียวด้วย