"ประภัตร" หนุนเกษตรกรเลี้ยงไก่สวยงาม สร้างรายได้ช่วงแล้ง

         เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวด "มหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี" พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ

         นายประภัตร กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นปรัชญาที่เหมาะสำหรับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ด้วยการยึดหลักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ หากนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องจะส่งผลดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบันเกิดปัญหา เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำจึงต้องนำอาชีพปศุสัตว์มาเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากปศุสัตว์เป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาดี มีตลาดรองรับ ครม. จึงได้อนุมัติโครงการสินเชื่อให้ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 50,000 ล้าน ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยล้านละหนึ่งร้อยบาทต่อปีให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่


         "กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการซึ่งมีอาชีพทางเลือกหลากหลาย ทั้ง เลี้ยงโคขุน ไก่ หมู แพะ-แกะ ตลอดจนด้านประมง และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงไก่พื้นบ้านและไก่สวยงามควบคู่กันไป สร้างรายได้ มีราคาดี อีกทั้งในพื้นที่เขตมีนบุรีมีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่มาก จึงควรส่งเสริมให้เลี้ยงแพะอีกทางหนึ่ง" นายประภัตร กล่าว

         ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจทั้งด้านปศุสัตว์ และเกษตร ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ ในพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งการจัดประกวด "มหกรรมสีสัน ไก่สวยงามมีนบุรี" เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง ตลอดจน กรุงเทพมหานคร สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย มูลนิธิคนรักเมืองมีน มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร amazing ไทยเท่ เป็นต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 63 โดยจัดกิจกรรมประกวดไก่ 4 ประเภท ได้แก่ 1.ไก่เหลืองหางขาว 2.ไก่ประดู่หางดำ 3.ไก่เพศผู้คละสี และ 4.ไก่แม่พันธุ์ พร้อมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้ง ไก่สวยงาม กระบือ ประมง เป็นต้น