ทส. เผยพื้นที่ป่าของประเทศถูกบุกรุกลดลง

         นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยถึงผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันนี้สามารถเร่งคืนผืนป่าและพืนที่ป่าไม้มาได้กว่าสามแสนไร่ และอัตราการที่ป่าไม้ถูกทำลายในภาพรวมมีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทำงานในคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         หัวใจสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และหยุดยั้งการซื้อขายสัตว์ป่า คือ การป้องกัน ไม่ใช่การ จับกุม โดยสิ่งสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าหน่วยงานใด จะต้องมีการตรวจตรา ลาดตระเวน ป้องกัน เมื่อเห็นการบุกรุกต้องป้องกันและดำเนินการโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งหัวใจสำคัญต้องให้คนและป่าสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ เพราะคนที่จะดูแลผืนป่าได้ดีที่สุดคือประชาชน


         ทั้งนี้ จากสถิติคดีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทุกฉบับมีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าจาก "กลุ่มนายทุน" ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าไม้ จำนวน 29,350 คดี ได้พื้นที่คืนมาเนื้อที่ 853,603 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่สามารถทวงคืนมาได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้เร่งนำพื้นที่ดังกล่าวมาฟื้นฟูสภาพให้กลับไปเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป

         ด้านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาเห็นชอบให้นำมาจัดให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 277 พื้นที่ 61 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 1,083,366 - 3 - 38.66 ไร่ โดยมีราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าอาศัยทำกินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แล้วรวมทุกพื้นที่จำนวน 184 พื้นที่ใน 58 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 659,428 - 1 - 46. 06 ไร่