เคหะฯจัดโปรโมชั่น“โอนเร็วมีรางวัล” กระตุ้นผู้ใช้สิทธิกว่า3หมื่นรายโอนใน 31 มี.ค.นี้
  • 10 March 2020 at 16:16
  • 272
  • 0

 

     กรุงเทพฯ - ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติกระตุ้นลูกค้าให้รีบโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จากร้อยละ 2 และการจดจำนองร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน โดยจัดโปรโมชั่นจูงใจ โอนเร็วมีรางวัล มูลค่ารวม 1 ล้านบาท ให้กับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีจำนวนผู้ใช้สิทธิกว่า 30,000 ราย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยใช้วิธีจับสลากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) และประกาศผลภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ การเร่งให้ลูกค้าที่ใช้สิทธิดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์และจดจำ นอง เพราะเกรงจะไปกระจุกตัวปลายปีซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัวด้วย