เกษตรฯ ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์หมอกควัน-ภัยแล้ง

         ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตร (ไร่ข้าวโพด) ของนายวิจิตร แก่นวิจัย อาสาสมัครฝนหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา
         โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พื้นที่ต.แสลงพัน อ.วังม่วง เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมักพบปัญหาเรื่องน้ำ อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน จะร่วมบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่ส่วนท้องถิ่นก็มีการเรียกร้องในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาล หรือการทำแหล่งน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยตนจะสั่งการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบอำนาจให้กับปฏิรูปที่ดินจังหวัดสามารถสั่งการดำเนินการได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนของทางราชการลง จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันสำปะหลัง

         "กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการและติดตามสถานการณ์ (War Room) หมอกควันไฟ และภัยแล้ง ซึ่งมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งมีข้อมูลจุด Hot Spot ทั้งหมด โดยเราสามารถอัทเดตได้ทุกวัน รวมทั้งใช้ดาวเทียมที่ผ่านประเทศไทย วันละ 2 เวลา คือ เวลา 02.00 น. และ 17.00 น. เพื่อส่งข้อมูลไปยังอาสาสมัครฝนหลวง และอาสาสมัคร ส.ป.ก. ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ขณะนี้ จะต้องทำแบบบูรณาการ จึงต้องตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว"

         รมช.เกษตรฯ เผยด้วยว่า สำหรับฝนหลวงนั้นได้เริ่มปฏิบัติการแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีการ Kick Off เร็วขึ้น เพราะปัญหาภัยแล้งในปีนี้มันน่ากลัวไม่น้อยกว่าปี 2558 จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการฝนหลวงอย่างจริงจังและเร่งด่วน รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวง ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเนื่องจากเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จะคอยนำข้อมูลรายงานมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด