ราคาสินค้าเกษตร (ก.พ.63)/ข้าว ยางฯ ปาล์มฯ หมู ขยับขึ้น-ข้าวโพดฯ มันฯ กุ้ง น้ำตาล ลดลง

    รุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    1) มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 7,764-8,466 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.52-9.61 ผลจากภัยแล้งทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตข้าวนาปรังรอบแรก รอบสอง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปรังทั้งปี อยู่ที่ 4.814 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงมากถึงร้อยละ 32.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน ,ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 13,790-13,939 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.09-1.18 เพราะส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกายนและธันวาคม 2562 ทำให้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด บวกกับภัยแล้งส่งให้ผู้ประกอบการกังวลช่วงครึ่งปีหลัง จึงได้เก็บสต็อกเพิ่มขึ้น ,ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 14,269-14,705 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.87-3.96 เพราะผลผลิตที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออก ทั้งภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ,ยางพาราแผ่นดิบ ราคาอยู่ที่ 39.36-39.45 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.37-1.57 เนื่องจากรัฐมีนโยบายกระตุ้นความต้องการใช้ยางพารา เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น ที่มีเป้า หมายใช้ทำถนน แปรรูปเป็นสินค้า อาทิ หมอน ถุงมือ ,ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่6.80-7.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.76-7.36 เหตุความต้องการใช้ในประเทศมีต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 และหมู (สุกร) ราคาอยู่ที่ 69.00 -75.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.69-11.62 จากภัยแล้งทำให้หมูโตช้า ปริมาณในตลาดจึงลดลง บวกกับความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนจากโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF)

     2) สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.70-7.78 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.50 เนื่องจากภัยแล้งส่งผลให้คุณภาพข้าวโพดลดลง ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ได้สต็อกข้าวโพดและนำเข้าวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อรองรับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ,น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 14.32-14.40 เซนต์/ปอนด์ (9.78-9.83 บาท/กก.) ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.00-1.50 เพราะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ อเมริกาและอิหร่านเริ่มคลี่คลาย ทำให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ มีแนวโน้มปรับลดสัดส่วนการผลิตน้ำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ,มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่1.90-1.95 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.51-3.06 เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง บวกกับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลงโดยเฉพาะส่งออกไปจีนได้รับผลกระทบระยะสั้นจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา และกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70  ตัว/กก. ราคาอยู่ที่ 140.00-147.00 บาท/กก. ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนร้อยละ 0.65-5.40 เนื่องจากผลผลิตกุ้งทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้กุ้งไทยสูญเสียโอกาสด้านการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบให้การส่งออกลดลง