ฝนหลวงฯ พร้อมสู้ภัยแล้ง

         กระทรวงเกษตรฯ เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน ปฏิบัติการทำฝนหลวง เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนสู้ภัยแล้ง ปี 2563
         ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน" ประจำปี 2563 (OPEN HOUSE TO AIRCRAFT MECHANIC 2020) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินนครสวรรค์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน และเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน จึงให้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีให้เร็วขึ้น โดยที่ผ่านมาจะเปิดปฏิบัติการในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้เกิดวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าทุกปี สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างมาก จึงเร่งเปิดปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร

         "ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยจะมีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ดังนั้นอากาศยานเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้บินปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทำให้เกิดฝน ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ที่มีความรู้ความสามารถ ดำเนินการซ่อมอากาศยานให้เป็นไปตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด" นายนเรศ กล่าว
         ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีอากาศยานที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 40 ลำ และมีแผนการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจ และความต้องการในอนาคต สำหรับอากาศยาน ที่ประจำการทั้งหมด มีการใช้ปฏิบัติภารกิจการทำฝนตลอดระยะเวลา 8 เดือน ภายหลังจากการเสร็จสิ้นฤดูกาลทำฝน การซ่อมบำรุงอากาศยานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องดูแลรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในปีถัดไป


         ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดแผนเตรียมความพร้อมด้านการบิน ได้แก่ การซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และการฝึกบินทบทวนประจำปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 4 เดือน สำหรับแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 4 แบบ ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี กรมฯ ได้มีการจัดเตรียมอากาศยานสำหรับปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย เครื่องบิน CASA จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 2 ลำ และเครื่อง Cessna Caravan จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำ และบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย