เกษตรฯ ส่งความสุข "เด็กไทยหัวใจเกษตร@ราชดำเนินนอก"

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสุขสู่เด็กไทยมอบของขวัญกิจกรรมบันเทิงเสริมความรู้ พร้อมสัมผัสเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านการเกษตรเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรรม เน้นของรางวัลมากมายอาหาร-เครื่องดื่มฟรีภายในบูธ "เด็กไทยหัวใจเกษตร@ราชดำเนินนอก" ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
         นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มจัดงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร" ภายใต้แนวคิด "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนความสุขให้เด็กไทยหัวใจเกษตร" มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชน และยุวเกษตรกรเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 70,000 คนในแต่ละปี โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมภายในงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร @ราชดำเนินนอก" ประจำปี 2563 โดยมุ่งเน้นสร้างความสุขสนุกสนานแฝงสาระความรู้ด้านการเกษตรผ่านกระบวนการละเล่น และนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมเสริมทักษะสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เด็กและเยาวชนไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงพร้อมเต็มอิ่มกับของรางวัลมากมาย และขอให้นำคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ของท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นข้อปฏิบัติประจำตัวเพื่อให้เด็กไทยทุกคนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับการเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

         ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานเด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้และสนุกสนานผ่าน 3 นิทรรศการ คือ นิทรรศการต้นกล้ายุวเกษตรกร นิทรรศการผักต่างสีมีดีต่างกัน และนิทรรศการแมลงศัตรูธรรมชาติ อีกทั้งกิจกรรมสาระความรู้หลากหลายด้านการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบอาทิ กิจกรรมเรียนรู้เสริมทักษะ "ต่อจิ๊กซอว์ผัก" ให้ความรู้พืชผักชนิดต่างๆ กิจกรรมองค์ความรู้ด้านเกษตร "ผักอะไรเอ่ย" ให้ความรู้คุณประโยชน์จากสีของผักพร้อมบริการอาหาร-เครื่องดื่มฟรี แจกฟรีของขวัญของรางวัลมากมายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพาลูกๆ หลานๆ มารับความสุขอย่างเต็มอิ่มและได้ความรู้ด้านการเกษตรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอด 8 ชั่วโมงเต็ม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม นี้ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯอย่าลืมแวะที่บูธกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เด็กไทยหัวใจเกษตร @ราชดำเนินนอก" พร้อมรับความสนุกและของรางวัลกลับบ้านมากมาย