กู้แม่น้ำบางขาม รักษาระบบนิเวศเพิ่มน้ำวันละ 2 แสน ลบ.ม.

         สำนัก 10 แก้ไขปัญหาลุ่มน้ำบางขาม ระบายน้ำเข้าแก้วิกฤตขาดน้ำรักษาระบบนิเวศ ปลัดอาวุโสบ้านหมี่รับปากประสานเกษตรกรงดปลูกพืชการเกษตร
         นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 พบ ว่าที่ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ เพื่อหารือการจัดสรรน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขาม หลังแม่น้ำบางขามแห้งขอด จนทำให้ชาวบ้านริมแม่น้ำ 5 ตำบลได้แก่ตำบลสนามแจง, ตำบลมหาสอน, ตำบลบางพึ่ง, ตำบลบ้านชี และตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้น้ำทำประปาเพื่ออุปโภคได้
         สถานการณ์น้ำในตอนนี้ ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ เพราะยังไม่ทันถึงเดือนมกราคมแต่น้ำในคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักก็ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งน้ำในคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักนั้นไม่ได้ส่งแค่ใช้ในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี แต่ยังต้องส่งไปใช้ถึงธัญบุรี เพื่อทำประปาเช่นกัน บางโรงพยาบาลก็ต้องใช้น้ำในการรักษาผู้ป่วยก็ขาดน้ำประปาก็ได้รับความลำบากเช่นกัน จะไปออกมาตรการห้ามเกษตรกรก็ไม่ได้


         หากทุกคนไม่เชื่อฟังแล้วสูบน้ำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงคนอื่นที่ต้องใช้น้ำประปาจนสุดท้ายแม่น้ำบางขามก็ไม่มีน้ำทั้งๆที่จากเมื่อช่วงลอยกระทงที่มีน้ำเต็มแม่น้ำแต่ตอนนี้กลับแห้งขอด ตอนนี้ก็ให้คิดว่าหากขณะนี้แล้งแบบนี้แล้วในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงจะแล้งขนาดไหน  น้ำยังต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็ม หากปล่อยให้แล้งไปเลยจะยิ่งทำให้ระบบนิเวศเสื่อมเสีย ความหลากหลายก็จะเสียไปด้วย
         เกษตรกรไม่เชื่อฟังการขอร้องไม่ให้สูบน้ำจากคลองระบายเข้าสู่แม่น้ำบางขาม เพราะเกรงว่าเมื่อสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักเข้าสู่คลองระบายเพื่อผันเข้าแม่น้ำบางขาม จะมีเกษตรกรช่วงต้นแม่น้ำจะดักสูบน้ำเข้านา ก่อนที่น้ำจะถึงปลายทางที่ต้องการใช้น้ำทำประปา การสูบน้ำเข้าแม่น้ำบางขามเพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อใช้ทำประปาเท่านั้น ไม่ได้เพื่อให้ใช้ทำนา โดยจะสูบน้ำเข้าแม่น้ำบางขามวันละ 80,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะเติมเพียงแค่เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดเท่านั้น

         นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ เล่าว่า ทาง สำนักงานชลประทานที่ 10 กับ อำเภอบ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 แห่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำแห้งในแม่น้ำบางขาม  ได้มีการประชุมตกลงกันเปิดฝายกั้นน้ำ จนเป็นผลสำเร็จ ทำให้สามารถเติมน้ำให้แม่น้ำบางขาม วันละ 130,000 ลบ.ม.
         ซึ่งแม่น้ำบางขาม มีความยาวประมาณ 25 กม. เก็บน้ำได้ประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 20 บางช่วง เริ่มแห้งขอด ทางสำนักชลประทานที่ 10 ก็ได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขามตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทำให้สามารถเติมน้ำได้ระยะทาง 8 กม. จากนั้นจำเป็นต้องเปิดฝายชั่วคราวที่ปิดกั้นไว้ เพื่อให้น้ำไหลสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำได้ พร้อมมีการเข้าไปพูดคุย สร้างความเข้าใจ กับชาวบ้านทั้ง 5 ตำบล ซึ่งมี ตำบลสนามแจง บางพึ่ง บ้านชี บางพึ่ง บางขาม เพื่อสร้างกติกาที่ยอมรับ ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติการ

         ว่าที่ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ เล่าว่า ในวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักชลประทานที่ 10 โดยนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ และอำเภอบ้านหมี่ และตัวแทน 5 ตำบลในแม่น้ำบางขาม ว่าจากเดิมที่มีการเติมน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขามวันละ 70,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ได้เพิ่มท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มปริมาณการสูบน้ำเป็นวันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้มีการรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำบางขาม
         "พร้อมทั้งได้มีการประชุมจัดตัวแทน 5 ตำบลคอยประสานการใช้น้ำระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้จัดการน้ำใช้อุปโภคบริโภคในแม่น้ำบางขามได้อย่างพอเพียง พร้อมทั้งทางอำเภอบ้านหมี่ จะเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อไม่ให้ใช้น้ำในการเกษตรในระยะนี้" ปลัดอาวุโสกล่าว

น.ส.นภาภัทร ทับทิมพราย รายงาน