ชาวสวนปาล์มฯชวด!ชดเชยส่วนต่าง งวดที่3/ราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

         รุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563 ได้ประชุมกำหนดราคาตลาดอ้างอิงเพื่อใช้จ่ายเงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 3) ซึ่งจะจ่ายให้เกษตรกรในวันที่ 30 ธ.ค.2562 ราคาเฉลี่ยผลปาล์มทะลาย 18% ของลานเท และโรง งานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยอ้างอิงราคาจากแหล่งผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ปัตตานี และชลบุรี ที่คำนวณย้อนหลัง 45 วัน (วันที่ 10 พ.ย.-24 ธ.ค.2562) ราคาตลาดอยู่ที่ 4.36 บาท/กิโล กรัม ซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น งวดที่ 3 รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยรายได้แก่เกษตรกร

         ทั้งนี้ ธ.ก.ส.รายงานผลการดำเนินงานจ่ายชดเชยรายได้ให้เกษตรกร ที่ผ่านมา 2 งวด รวม 324,281 ครัวเรือน วงเงิน 2,627.56 ล้านบาท

         ขอบคุณข้อมูล : https://www.thansettakij.com/