กรมพัฒนาที่ดิน ชวนไถกลบตอซัง/ไถ มีแต่เพิ่ม : เผา มีแต่เสีย!

        รมพัฒนาที่ดิน รณรงค์เชิญชวนเกษตรกรร่วมด้วยช่วยกัน ไม่เผาเศษพืช ไม่เผาตอซัง ไม่ทำลายหน้าดิน โดยให้ดำเนินการไถกลบแทน เพราะประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากมาย อาทิ ดินอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น ดินอ่อนนุ่ม เพิ่มธาตุอาหารในดิน ต้นทุนการผลิตลดลง ลดมลพิษฝุ่นควัน ฯลฯ

       ขอบคุณข้อมูลดีๆ : กรมพัฒนาที่ดิน