ขั้นตอนปลูก"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"หลังฤดูทำนา/ใช้เมล็ดพันธุ์ 3.5 กก.ต่อไร่ ,ปุ๋ย 2.5 กก.ต่อไร่

     

     กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำขั้นตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา พืชใช้น้ำน้อย ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว พร้อมวิธีดูแลรักษา การกำจัดวัชพืช การป้องกันโรคต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อเกษตรกรนำไปปรับใช้กับแปลงปลูกของตนเอง ดังรายละเอียดด้านล่าง

      ขอบคุณข้อมูลดีๆ - กรมส่งเสริมการเกษตร