ขั้นตอนการขอเจาะ-ใช้น้ำบาดาล/จ่ายค่าน้ำที่ไหน?/ไม่พลาดข่าวสาร App Badan4Thai

 

       ามที่หลายๆท่าน ที่อยากจะใช้น้ำบาดาล แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไรนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล ดังนี้

      1.ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

     2.พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทำการตรวจเช็คเอกสารและออกใบรับคำขอ

     3.หลังจากส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน รอพิจารณาออกหรือไม่ออกใบอนุญาต ภายใน 25 วัน

       ทั้งนี้ ขั้นตอนยื่นคำขอ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ,ต้องยื่นผลวิเคราะห์น้ำ ค่าวิเคราะห์น้ำประมาณ 1200 บาท ,ค่าใบอนุญาตเจาะ ค่าใบอนุญาตใช้ ประมาณ 500 บาท มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-666-7324

       ส่วนที่หลายๆคนอาจสงสัย ใช้น้ำบาดาลแล้ว ต้องจ่ายเงินค่าใช้น้ำหรือเปล่า ? แล้วต้องจ่ายที่ไหน? กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีคำตอบ ท่านสามารถชำระเงินค่าใช้น้ำบาดาล ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

       1.ชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คภายในวันที่กำหนด และ

      2.ชำระที่สำนักงานเฉพาะกรณีที่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้หรือกรณีที่ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คในวันสุดท้าย หลังเวลา 12.00 น.

      อย่างไรก็ตาม ทุกท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งค้นหาบ่อน้ำบาดาล, แผนที่น้ำบาดาล, การขุดเจาะน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่, การขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ,ช่องทางการติดต่อ ฯลฯ ท่านสามารถโหลด App Store และ Play Store แล้วค้นหา “ Badan4Thai” หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร : 0 2666 7000, Line : bit.ly/Badan4TH , Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือเว็บไซต์ : bit.ly/2mAsUMz

      ขอบคุณข้อมูลดีๆ-ภาพประกอบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี