กฟผ.วอนเกษตรกรหยุด!เผาไร่อ้อย-ตอซังข้าว-วัชพืช/ทำไฟฟ้าดับ-อันตรายถึงชีวิต

       รุงเทพฯ - นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อย หรือช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (เดือนธันวาคม-เมษายน ของทุกๆ ปี) กฟผ. ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชน ไม่จุดไฟเผาไร่อ้อย วัชพืช และซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ใกล้แนวเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ทรัพย์สิน และระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งนี้ เพราะควันและเขม่าจากการเผาดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทั้งเป็นอันตรายต่อทัศนะวิสัยในการเดินทาง การคมนาคมของประชาชน และอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวม ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นวงกว้าง

          กฟผ. ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้แนวเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไม่เผาไร่อ้อย วัชพืช และขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศร่วมกันดูแลเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ โดยหากพบเหตุผิด ปกติและไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โปรดแจ้ง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416” รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าว

          อ้างอิงข้อมูล-ภาพ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ,ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้  กฟผ. ,สำนักข่าวไทย