จ่ายแล้ว (งวดแรก) ประกันมันสำปะหลัง /ส่วนต่าง กก.0.23 บาท-ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ชียงใหม่ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน kick off การจ่ายเงินงวดแรกโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 ครั้งที่ 1 ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

      โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง คาดมีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างทั้งหมด 470,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถได้รับเงินส่วนต่างได้ หากขึ้นทะเบียนและปลูกจริงกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรับประกันหัวมันสด ณ เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เป็นไปตามคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 เห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ กิโลกรัมละ 2.27 บาท จึงมีส่วนต่างราคาที่จะต้องชดเชยให้เกษตรกร กิโลกรัมละ 0.23 บาท ซึ่งเกษตรกรจะสามารถได้รับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุด 23,000 บาทต่อครัวเรือน 

      ด้านนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวเสริม ถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งมายัง ธ.ก.ส.เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

      โดยการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างดังกล่าว ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2563 เริ่มจ่ายงวดแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงพฤศจิกายน 2563) สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงิน ได้ที่ Link: http://chongkho.inbaac.com หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ.