สรุปประกัน"ข้าวโพด"กก.8.50 บ./ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน/คาดงวดแรกจ่าย 20 ธ.ค.

     ลำปาง 1 ธ.ค.- นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุม 3 ฝ่าย หารือเรื่องการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

     โดยที่ประชุมเห็นชอบประกันรายได้ที่ กิโลกรัมละ 8.50 บาท (ความชื้น14.5%) ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน (เริ่มปลูกสิงหาคม-กันยายน 2562) เกษตรกร 336,000 ครัวเรือน จากนั้น วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดฯ (นบขพ.) ,วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์กำหนดราคาประกันรายได้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการอื่น คือ ต้นทุน +ค่าขนส่ง+ผลตอบแทน โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกครัวเรือนที่ปลูกข้าวโพดจริง 

     นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับมาตรการเสริม 7 ข้อ คือ 1.หากมีการนำเข้าเดือนสิงหาคม-กันยายน จำเป็นต้องนำเข้าตามเงื่อนไขอาเซียน 2.จันทบุรี อุบล เชียงราย น่าน เลย ตาก และสระแก้ว จะต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อพาณิชย์จังหวัด 3.เงื่อนไขการนำเข้าสาลีต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 ต่อไป 4. การรับซื้อต้องใช้เครื่องชั่งจากกรมการค้าภายในที่มีความเที่ยงตรงเเม่นยำ 5.การเก็บสตอกต้องแจ้งต่อกรมการค้าภายในตามที่กำหนด 6.การเก็บรวบรวมข้าวโพดในช่วงที่ออกมากจะทำให้ราคาตก จึงมีมาตรการช่วยเหลือเงินกู้สถาบันเกษตรกร เก็บไม่ต่ำกว่า 2 เดือน โดยมีวงเงินไว้จำนวน 1,500 ล้านบาท และ 7. กำชับให้ทุกจังหวัด รวมหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจริงจัง และให้รายงานเข้า นบขพ.ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ

      ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย