ป่าสาธิต....พระราชดำริเริ่มแรกส่วนพระองค์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้ทรงเริ่มปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางในกระถางบนตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และได้ทรงปลูกต้นยางนั้นในแปลงทดลอง ณ บริเวณที่ประทับพร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ จำนวน ๑,๒๐๔ ต้น

 

 ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมป่าไม้