มติกก.ยาเสพติด รับรอง "ตำรับน้ำมันกัญชาอ.เดชา"

         จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองตำรับน้ำมันกัญชาของ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ แล้ว จากที่การพิจารณาครั้งก่อน ตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชานั้นมีความปลอดภัย แต่ติดที่คุณสมบัติยังไม่ผ่านการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อได้มีระเบียบกระทรวงประกาศรับรองหมอพื้นบ้านไปแล้ว ครั้งนี้จึงได้มีการเห็นชอบตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชาดังกล่าว รวมทั้งเห็นชอบตำรับยาจอดกระดูกของ นายนาด ศรีหาตา หมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ ที่มีน้ำมันกัญชาเป็นส่วนผสมด้วย

 

         ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนาม และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จึงถือเป็นตำรับที่ผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หมอพื้นบ้านที่จะใช้ก็ต้องมายื่นขอผลิตตามสูตรที่ขอไว้ และใช้เฉพาะผู้ป่วยของตน ส่วนวัตถุดิบกัญชาที่จะนำมาใช้ปรุงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คือ ต้องร่วมกับภาครัฐในการปลูกกัญชา เพื่อให้ได้วัตถุดิบมาปรุงยา


         "ที่ประชุมยังมีการพิจารณาอนุญาตการปลูกกัญชาเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ 1.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ขออนุญาตปลูกเพิ่มกัญชาที่มีซีบีดีสูง เพื่อมาเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ สธ. 2.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ 3.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับการพิจารณาเรื่องกัญชง ถือเป็นเรื่องที่ดี โดยทางกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นตรงกันกับทางนโยบายว่า เพื่อคลายล็อกให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและมีมูลค่าเพิ่ม จึงเห็นชอบในหลักการที่จะให้นำกัญชงที่มีสารทีเอชซีน้อยกว่า 0.2% มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องสำอางได้เพิ่มขึ้น โดยจะต้องมีการแก้กฎหมายและออกประกาศต่างๆ ตามมารองรับ" นพ.ธเรศ กล่าว