ผู้ว่านครศรีฯ ชวนอุดหนุนมังคุด 3 กิโลร้อย

         สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราชฯ จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช จัดงาน "อิ่มนคร" นำมังคุดโดยตรงจากสวนอำเภอลานสกาวันละ 1 ตัน มาวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในราคามิตรภาพ 3 กิโลกรัม 100 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้


         ด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตลาดรับซื้อมังคุดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ทว่าในปีนี้มีผลผลิตมังคุดออกมากทำให้มีปัญหาด้านกลไกของราคา ที่ผ่านมาได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตมังคุดเชิงคุณภาพ ทำให้ราคาเกรด A ยังสูงกว่า 45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรยอมรับได้ แต่ที่เป็นปัญหาคือมังคุดคละตกเกรด ดังนั้นทางจังหวัดจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดจนกรมการค้าภายในเพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายและระบายมังคุดออกสู่ตลาดให้มากที่สุด 

         "ทางจังหวัดได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช เปิดบูธจำหน่ายมังคุด 3 กิโล 100 บาท และ 5 กิโล 150 บาท เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไปซื้อเป็นของฝากได้ขอให้งดซื้อผลไม้จากต่างประเทศก่อน ให้ช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทย โดยเฉพาะมังคุดของนครศรีธรรมราช"


         นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เจรจากับผู้แทนเมืองผิงเสียง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเข้าผลไม้โดยตรงจากทางจังหวัด ผ่านช่องทางพิเศษ โดยเน้นผลไม้ที่มีคุณภาพและมีแบรนด์จากนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรด้วย ขณะเดียวกัน เกษตรกรเองก็สามารถหาช่องทางการตลาดได้โดยตรงจากการขายผ่านออนไลน์ ส่งตรงถึงผู้บริโภคภายใน 1-2 วัน ซึ่งมังคุดคุณภาพยังขายได้ถึงกิโลกรัมละ 100 บาท